Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

MadBluntedJazz
4091 4e1c 500
Reposted fromeffic effic viamisspandora misspandora

December 03 2019

0079 b404
Reposted fromkniepuder kniepuder viacarmenluna carmenluna

November 30 2019

MadBluntedJazz
9017 05e9 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadivi divi

November 22 2019

MadBluntedJazz
Reposted frombert bert viazciach zciach
MadBluntedJazz
0721 c4db 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
MadBluntedJazz

November 20 2019

MadBluntedJazz
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky vianoisetales noisetales
MadBluntedJazz
5425 9a74 500
Miss Elsie Palmer (1890) by John Singer Sargent

November 15 2019

MadBluntedJazz
Reposted fromDennkost Dennkost viaciarka ciarka

November 12 2019

MadBluntedJazz
3684 e9ea 500
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viapanimruk panimruk

November 08 2019

MadBluntedJazz
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaLukasYork LukasYork
MadBluntedJazz
0732 9bda 500
Reposted fromstolpstein stolpstein viachowchow chowchow

November 07 2019

MadBluntedJazz
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahardqorem hardqorem

October 31 2019

MadBluntedJazz
5395 2bc5 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viabeer beer

October 30 2019

MadBluntedJazz
6363 4590
Reposted fromspadachron spadachron viaaikko aikko

October 28 2019

MadBluntedJazz
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż linii pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.

— Fiona Barton

October 24 2019

MadBluntedJazz
6661 d666
Reposted fromwentyl wentyl viacarmenluna carmenluna

October 23 2019

MadBluntedJazz
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viaNajada Najada

October 08 2019

MadBluntedJazz
6079 342c 500
Reposted fromRowena Rowena viawredna wredna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl