Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

6715 52b8

Totally.

Reposted fromoolong oolong viaciarka ciarka

March 29 2019

MadBluntedJazz
3737 3a43 500
Reposted frompiehus piehus viapanpancerny panpancerny

February 21 2019

MadBluntedJazz
6108 371a
Reposted fromzciach zciach viazie zie

February 15 2019

MadBluntedJazz
8111 51c0 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
MadBluntedJazz


Girl Interrupted (1999)
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaciarka ciarka

February 09 2019

MadBluntedJazz

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viakartofel kartofel
MadBluntedJazz
5479 fede
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viacarmenluna carmenluna
MadBluntedJazz
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viakartofel kartofel
MadBluntedJazz
1777 2f59 500
Reposted frominto-black into-black viakartofel kartofel

January 16 2019

MadBluntedJazz
3688 b021 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
MadBluntedJazz

January 13 2019

MadBluntedJazz
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viaikari ikari
MadBluntedJazz
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaikari ikari

November 08 2018

MadBluntedJazz
9224 4c63

October 25 2018

MadBluntedJazz
wredny ch.
Reposted fromtszttszt tszttszt viajezu jezu

October 08 2018

MadBluntedJazz
1979 3700 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viano-maam no-maam

September 27 2018

MadBluntedJazz
7453 45d7 500
Reposted fromdyspnea dyspnea viaamphetaminelogic amphetaminelogic
MadBluntedJazz
Bardzo rzadko nie myślę o niczym. Bardzo rzadko mam takie chwile, że idę sobie i nic mnie nie obchodzi, nie myślę o niczym, tylko idę lekko. Przeważnie mam w głowie wielki szum. To jest może jakaś wada albo jakaś choroba umysłowa, żeby nie potrafić czasem nie myśleć (...). Bardzo chętnie bym czasami nie myślał, tylko tak szedł bezwiednie albo tak posiedział bezmyślnie, dając się żywotowi ponosić przez jakiś czas. Tak myślę, że to by było niezłe, taki czasami krótki odpoczynek. Wieczorami to można by doprowadzić do tego, żeby się udało przez ten czas zasypiać normalnie, a nie zapadać się gdzieś z wielkiego natężenia i szumu. Taki sen byłby lepszy i spokojniejszy na pewno. Bo jak ja zasypiam z myślami napiętymi, to te myśli, one we śnie ciągną się dalej i robią się z nich potwory. I ta biedna głowa nie odpoczywa wcale, tylko cały czas pracuje, cały czas w niej szumi, chociaż wygląda, że to śpiące, martwe morze. Ale to jest tylko na powierzchni. W głębinach tam szumi. Kipi.
— Edward Stachura
Reposted frominto-black into-black viaciarka ciarka

July 26 2018

MadBluntedJazz
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo

June 23 2018

MadBluntedJazz
4519 0791
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl