Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

MadBluntedJazz
9224 4c63

October 25 2018

MadBluntedJazz
wredny ch.
Reposted fromtszttszt tszttszt viajezu jezu

October 08 2018

MadBluntedJazz
1979 3700 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viano-maam no-maam

September 27 2018

MadBluntedJazz
7453 45d7 500
Reposted fromdyspnea dyspnea viaamphetaminelogic amphetaminelogic
MadBluntedJazz
Bardzo rzadko nie myślę o niczym. Bardzo rzadko mam takie chwile, że idę sobie i nic mnie nie obchodzi, nie myślę o niczym, tylko idę lekko. Przeważnie mam w głowie wielki szum. To jest może jakaś wada albo jakaś choroba umysłowa, żeby nie potrafić czasem nie myśleć (...). Bardzo chętnie bym czasami nie myślał, tylko tak szedł bezwiednie albo tak posiedział bezmyślnie, dając się żywotowi ponosić przez jakiś czas. Tak myślę, że to by było niezłe, taki czasami krótki odpoczynek. Wieczorami to można by doprowadzić do tego, żeby się udało przez ten czas zasypiać normalnie, a nie zapadać się gdzieś z wielkiego natężenia i szumu. Taki sen byłby lepszy i spokojniejszy na pewno. Bo jak ja zasypiam z myślami napiętymi, to te myśli, one we śnie ciągną się dalej i robią się z nich potwory. I ta biedna głowa nie odpoczywa wcale, tylko cały czas pracuje, cały czas w niej szumi, chociaż wygląda, że to śpiące, martwe morze. Ale to jest tylko na powierzchni. W głębinach tam szumi. Kipi.
— Edward Stachura
Reposted frominto-black into-black viaciarka ciarka

July 26 2018

MadBluntedJazz
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo

June 23 2018

MadBluntedJazz
4519 0791
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka
MadBluntedJazz

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem

June 06 2018

MadBluntedJazz
Wśród wielu zajęć
bardzo pilnych
zapomniałem o tym
że również trzeba 
umierać

lekkomyślny
zaniedbałem ten obowiązek
lub wypełniałem go
powierzchownie

od jutra
wszystko się zmieni

zacznę umierać starannie
mądrze optymistycznie
bez straty czasu
— Tadeusz Różewicz, Wśród wielu zdjęć
Reposted fromchujawa chujawa viaciarka ciarka

May 23 2018

MadBluntedJazz
1530 1b6b 500
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viaatranta atranta

February 13 2018

MadBluntedJazz
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaciarka ciarka

January 17 2018

3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaribka ribka

December 22 2017

MadBluntedJazz
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle
MadBluntedJazz
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viayourtitle yourtitle

December 21 2017

MadBluntedJazz
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viainina inina

November 09 2017

MadBluntedJazz
2153 6cf1 500
Reposted fromexiguus exiguus viagruby gruby

October 20 2017

MadBluntedJazz
5118 c3f1 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaFarill Farill
3513 3d2d 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
5186 4191
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
1808 389d 500

s-h-i-f-t-y:

I have this tshirt. It’s 18 years old.

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaCimala Cimala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl